Il Basket Serapo 85’ si rinforza con Simone Lucarelli ed Alex Varga